Skol- och dagisstädning

Arbetsmiljön påverkar prestationen och hälsan. Undersökningar visar att elever presterar bättre när skolmiljön är attraktiv och välstädad. Därför är det viktigt att skolmiljön är fri från smuts och damm.

Dessutom minskar spridningen av sjukdomar om städning sköts på rätt sätt.

Följande ingår i en daglig skolstädning:

Kontorsrum och skolsalar

Toalett/våtrum

Entréer och korridorer