Information

ROT och RUT

ROT-avdrag berörs byggbranschen medan Rut-avdrag berör hushållsnära tjänster.

Du har fortfarande möjlighet att sänka din skatt genom Rut-avdrag om du anlitar någon med f-skatt eller ett företag att utföra hushållsnära tjänster hos dig.

 

Villkor för att få rutavdrag

För att du ska kunna ta del av rutavdraget behöver du uppfylla en del villkor. Arbetet ska vara utfört i, eller i nära anslutning till, bostaden. Du ska till exempel ha blivit fakturerad och/eller ha haft utgiften för arbetet. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till företaget som du har anlitat. Den person eller det företag som utför arbetet ska ha F-skattsedel.

Skattereduktion för städning och hushållsnära tjänster

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rotavdrag. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i avdrag. Det är särskilt viktigt att tänka på om du också får skattereduktion för installation av grön teknik under året. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Skattereduktionen för hushållsnära tjänster (rutavdrag) är 50 % medan inom bygg (rotavdrag ) är 30 % av arbetskostnaden inklusive moms per person och år.

Checklista rut:

Krav på dig som köpare

Detta kan du få skattereduktion för: